Utopia

Verwelkom je gasten in Utopia en laat ze wonderen verrichten
Algemeen - Spelverloop - Beoordeling - Voordelen & Nadelen - Foto's - Documenten - Tips - Reacties

Utopia wordt gespeeld om een spelbord dat verdeeld is in 24 districten die onevenredig verdeeld zijn over vier eilanden. In een spel met 2 spelers wordt één eiland niet gebruikt. Rondom het spelbord kan je het scorespoor vinden en aan de linkerzijde van het spelbord zie je de prestigeladder. Hierop wordt de voorkeur van de koning voor de verschillende beschavingen bijgehouden.

Voorbereiding


Plaats een monument van elke beschaving in een willekeurige volgorde op de prestigeladder. De beschavingen die deelnemen aan het spel zijn de Maya, Perzische, Egyptische, Griekse en de Chinese beschaving. Stop de 40 gast fiches in de buidel (in een spel met 2 spelers verwijder je eerst de fiches van water eiland). Elke speler ontvangt een gekleurde minister figuur en plaatst deze op het startveld van het scorespoor. De startspeler die op willekeurige wijze wordt gekozen plaatst zijn figuur als eerste.

Spelverloop


Een spelbeurt bestaat uit drie fasen welke afzonderlijk worden afgehandeld. De spelersvolgorde wordt bepaald door de positie op het scorespoor. De speler met de meeste punten is eerst aan de beurt, gevolgd door de speler met de meeste punten die nog niet aan de beurt is geweest en zo gaat het verder tot iedereen heeft gespeeld. Er wordt dus niet gespeeld in de richting van de wijzers van de klok. Als meerdere spelers evenveel punten hebben is de speler die eerst dat puntenaantal heeft bereikt eerst aan de beurt (als je dus je scorepion verplaatst en je komt op een veld met een andere pion terecht, plaats jouw pion dan achter de pion die reeds aanwezig was).

Fase 1: De prinsen verwelkomen


De startspeler trekt evenveel gast fiches uit de buidel als driemaal het aantal spelers. Hij plaatst elk van deze gasten bij de schepen met de grote witte zeilen die met dezelfde symbolen zijn afgebeeld op het spelbord.

Vervolgens mag elke speler om de beurt een gast fiche van het spelbord verwijderen en hem vervangen door een prins fiche van zijn eigen kleur en van dezelfde beschaving als de gast fiche. Deze fiche dient hij neer te leggen in een district op het eiland met hetzelfde symbool als de gast fiche. Deze actie wordt door elke speler om de beurt drie keer uitgevoerd tot alle fiches van het spelbord zijn verwijderd. Als een speler geen enkele van de openliggende gast fiches wil nemen mag hij ook een onverwachte gast oproepen. Hij trekt dan een extra fiche uit de buidel. De gast die hij trekt moet hij vervolgens ook daadwerkelijk plaatsen. Bovendien moet hij één van zijn tegenspelers aanduiden die bovenop zijn normale beurt een extra gast van het spelbord mag toewijzen.

Tijdens deze fase is het mogelijk dat aan de voorwaarden is voldaan om een wonder te bouwen of een district over te nemen. Als dit het geval is mag de speler deze actie onmiddellijk doorvoeren.

Om een wonder te bouwen moet er op één eiland een prins fiche van elke beschaving aanwezig zijn. Uiteraard moeten die fiches dezelfde speler toebehoren. De speler mag dan op dat eiland van elke beschaving een prins verwijderen en in de plaats daarvan mag hij een wonder op de daarvoor voorziene bouwplaats bouwen. Dit levert hem onmiddellijk 6 punten op. Per eiland mag er maar één wonder gebouwd worden.

Om een district over te nemen heb je drie prinsen van dezelfde beschaving nodig in één district dat nog niet is overgenomen door een andere speler. De drie prinsen moeten dan van het spelbord worden weggenomen en je mag ze vervangen door een monument van dezelfde beschaving als de prinsen. Als er in het district een wonder aanwezig is scoort de eigenaar van dat wonder onmiddellijk het aantal punten dat is aangegeven op het betreffende district.

Fase 2: Ontwikkeling van de stad


Elke speler ontvangt vijf actiekaarten, bovenop de kaarten die hij eventueel nog heeft gespaard in vorige ronden. Elke actiekaart toont een afbeelding van een beschaving. De leider moet nu twee actiekaarten afleggen en de andere spelers, met uitzondering van de speler die de laatste plaats bezet moet één actiekaart afleggen. Vervolgens mogen de spelers om de beurt een willekeurig aantal actie uitvoeren.

 • Eén of twee prinsen verplaatsen
  Met één actiekaart mag je één of twee prinsen verplaatsen. Als je twee prinsen verplaatst moet je wel beide prinsen exact dezelfde verplaatsing laten uitvoeren. Je mag ofwel de prinsen verplaatsen over land, naar een aangrenzend district, ofwel over zee. Ze moeten dan vertrekken uit een district met een schip, naar een ander district met een schip, in dezelfde of een aangrenzende maritieme sector (verschillende sectoren worden gescheiden door een blauwe stippellijn). De kanalen tussen de eilanden en de riffen aan de rechterkant kunnen niet door schepen gepaseerd worden.

 • Een prins toevoegen
  Tegen afgifte van één actiekaart mag je een prins van de beschaving van de actiekaart laten tevoorschijn komen in een district dat een monument van die beschaving bevat. Als je zelf niet de eigenaar bent van dit monument ontvangt de eigenaar onmiddellijk één punt. Je kan ook een prins in een willekeurig district laten verschijnen door drie actiekaarten te spelen van die beschaving.

 • Een prins verwijderen
  Als je een prins bezit in een district met een monument van dezelfde beschaving mag je een actiekaart spelen om die prins te verwijderen. Je ontvangt hiervoor onmiddellijk twee punten.

 • De koning beïnvloeden
  De waarde van de monumenten van elke beschaving wordt bijgehouden op de prestigeladder. Deze weerspiegelt de waardering van de koning voor de verschillende beschavingen. Door één actiekaart van een beschaving uit te spelen mag je het monument van die beschaving één positie omhoog bewegen op de prestigeladder. Door twee dezelfde actiekaarten te spelen kan je het monument van die beschaving verlagen naar positie 1. Alle andere monumenten gaan dan een plaats naar boven.


Elke speler beschikt over twee privilege fiches. Als je een actiekaart speelt en één privilege fiche afgeeft mag je de kaart aanpassen naar een beschaving naar keuze. Je bent de fiche dan wel onherroepelijk kwijt. Als je nadat je de acties hebt uitgevoerd meer dan vijf kaarten zou overhouden moet je kaarten afleggen tot je er slechts vijf bezit.

Fase 3: Berekening van de prestigepunten


Elke speler ontvangt prestigepunten voor elk monument dat ze bezitten. De waarde van elk monument wordt bepaald door de prestigeladder. Voor elk monument zet je jouw score pion evenveel plaatsen verder als de waardering van de koning voor de betreffende beschaving.

Einde


Als één of meer spelers de 50 prestigepunten overschrijden eindigt het spel aan het einde van de ronde. De speler met de meeste prestigepunten wint het spel.

Dit spel wordt te koop aangeboden bij Spelshop

Dit spel wordt te koop aangeboden bij Spelmagazijn

Naar speloverzicht


Nieuws - Spellen - Markt - Prijzen - Links - Blog - Login - Registreer - RSS - Online Casino

Unieke bezoekers:

blog counter

Statistieken